Επόμενο Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων Κυριακή 16 Ιουνίου
Επόμενο  Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων  Κυριακή  16 Ιουνίου


Επόμενο Εργαστήριο Συστημικών Αναπαραστάσεων Κυριακή 16 Ιουνίου

Εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας με εφαρμογή της μεθόδου των Συστημικών και Οικογενειακών Αναπαραστάσεων - Systemic & Family Constellations, 

Συντονίστρια

Ευτυχία Παπατζανάκη

Κοινωνική λειτουργός

Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια &

Συντονίστρια Συστημικών Αναπαραστάσεων

Το εργαστήριο απευθύνεται :
- σε όσες/ους θέλουν να γνωρίσουν άμεσα και βιωματικά τις εντυπωσιακές θεραπευτικές δυνατότητες των Συστημικών Αναπαραστάσεων από την θέση εκπρόσωπου/ ενεργού παρατηρητή.
- σε όσους ήδη γνωρίζουν την μέθοδο και θέλουν να δουλέψουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την επαγγελματική και/ή προσωπική ανάπτυξη τους.
Η Συστημική Αναπαράσταση - Systemic Constellations είναι
μια  μέθοδος συμβουλευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης σε ανθρώπινα συστήματα, η οποία μπορεί να συμβάλει στην επεξεργασία, κατανόηση, επίλυση προσωπικών, επαγγελματικών και όχι μόνο θεμάτων.
Μας βοηθάει να αντιληφθούμε βιωματικά και άμεσα, πόσο πολύπλοκες είναι οι συνδέσεις και οι αλληλεξαρτήσεις μέσα στα συστήματα στα οποία ανήκουμε, ζούμε και εξελισσόμαστε (οικογένεια, κοινωνία, εργασιακοί χώροι, κλπ).
Διευρύνει την αντίληψη μας για ότι μας απασχολεί :
συμπτώματα, συγκρούσεις, διλήμματα, προσωπικές, επαγγελματικές, οικογενειακές εμπλοκές, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, κλπ.
Διευκολύνει ανακατατάξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πιο λειτουργικές οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις και γενικά δημιουργεί ευκαιρίες για ανακούφιση αλλά και βαθιές αλλαγές στα ανθρώπινα συστήματα.
Μια Συστημική Αναπαράσταση μπορεί να χρησιμεύσει ως συμπληρωματική διαφωτιστική διεργασία μέσα στην πορεία μιας ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπευτικής/ συμβουλευτικής εργασίας.

Τόπος : Γεροστάθη 6, Λυκαβηττός
Πρόγραμμα εργαστηρίου
 11:00 - 19:00 

Δηλώσεις συμμετοχής: 6976631842