Κύκλος σεμιναρίων Συστημικών Αναπαραστάσεων για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Κύκλος σεμιναρίων Συστημικών Αναπαραστάσεων για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας

  Απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές και συμβούλους (επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους).

Στη διάρκεια αυτού του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες/ουσες

  •  θα γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, τις βασικές αρχές της            εργασίας με Αναπαραστάσεις καθώς και βασικές μορφές και τύπους αναπαραστάσεων (θα δοθούν σχετικές σημειώσεις και βιβλιογραφία).
  •  θα αξιοποιήσουν την μέθοδο για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξη τους (οι συμμετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν με αναπαραστάσεις προσωπικά και επαγγελματικά θέματα).
  •  θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωματική εξοικείωση με τη μέθοδο, ως εκπρόσωποι σε αναπαραστάσεις και με πρακτική σε υποομάδες.
  •  θα γνωρίσουν βιωματικά πως μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος σε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.
  •  Με την ολοκλήρωση του κύκλου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής/ παρακολούθησης.
  •  Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στην μέθοδο, μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενους κύκλους εργαστηρίων και σεμιναρίων με ειδικές τιμές.

Βασική θεματολογία κύκλου σεμιναρίων
Ορισμός, ιστορία και θεμέλια Οικογενειακών & Συστημικών Αναπαραστάσεων/Family & Systemic Constellations
Εισαγωγή στις Οικογενειακές Αναπαραστάσεις/Family Constellations, βασικές αρχές, θέματα και τεχνικές.
Γεννεόγραμμα και Οικογενειακή Αναπαράσταση
Διερεύνηση Μητρικής γραμμής
Διερεύνηση Πατρικής γραμμής
Εισαγωγή στις Συστημικές Δομικές Αναπαραστάσεις & γνωριμία με βασικές μορφές τους
Σωματικά συμπτώματα και σωματικές αναπαραστάσεις
Λήψη αποφάσεων με αναπαράσταση
Προσέγγιση στόχων με αναπαράσταση
Αναπαράσταση στα πλαίσια ατομικής θεραπείας

Συνολική διάρκεια 180 ώρες,(11 Σαββατοκύριακα,περίπου μία φορά το μήνα) : θεωρία,βιωματική προσωπική εργασία και πρακτική με συμμετοχή σε ανοικτά εργαστήρια και κλειστές ομάδες.  

Έναρξη Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 & λήξη 13  Δεκεμβρίου 2020

Πρόγραμμα συναντήσεων

11 & 12 Ιανουαρίου

8 & 9 Φεβρουαρίου

7 & 8 Μαρτίου

4 & 5 Απριλίου

9 & 10 Μαϊου

6 & 7 Ιουνίου

4 7 5 Ιουλίου

12 & 13 Σεπτεμβρίου

17 & 18 Οκτωβρίου

14 & 15 Νοεμβρίου

12 & 13 Δεκεμβρίου

Κόστος :1500 ευρώ (10 δόσεις), 1.200 ευρώ (3 δόσεις).

Έκπτωση ισχύει για εξόφληση έως 7 Μαρτίου 2020, εφόσον έχει προηγηθεί συνάντηση γνωριμίας και έχει δοθεί προκαταβολή τουλάχιστον 250 ευρώ.

Περίπτωση πραγματικής οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να συζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες  και δηλώσεις συμμετοχής  στο 6976631842.
Συντονίστρια και Εισηγήτρια
Ευτυχία Παπατζανάκη
Κοινωνική Λειτουργός
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια ( ECP)
Συντονίστρια Συστημικών Αναπαραστάσεων (DGfS)