Σεμινάρια κατάρτισης Ψυχοθεραπευτών και Συμβούλων 2021-2022
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Σεμινάρια κατάρτισης Ψυχοθεραπευτών και Συμβούλων 2021-2022

Κύκλος σεμιναρίων κατάρτισης στη μέθοδο των Συστημικών Αναπαραστάσεων, αποκλειστικά για  ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας (επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους).

Έναρξη Σεπτέμβριο 2021

Στη διάρκεια αυτού του κύκλου  οι συμμετέχοντες/ουσες

  • θα γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου,τις βασικές αρχές της            εργασίας με Αναπαραστάσεις καθώς και βασικές μορφές και τύπους αναπαραστάσεων (θα δοθούν σχετικές σημειώσεις και βιβλιογραφία).
  • θα αξιοποιήσουν την μέθοδο για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη τους (οι συμμετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν με αναπαραστάσεις προσωπικά και επαγγελματικά θέματα).
  • θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωματική εξοικείωση με τη μέθοδο, ως εκπρόσωποι σε αναπαραστάσεις και με πρακτική σε υποομάδες.
  •  θα γνωρίσουν βιωματικά, πως μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος σε ομάδα αλλά και σε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.

 Με την ολοκλήρωση του κύκλου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής/ παρακολούθησης.

   Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στην μέθοδο (επιπλέον πρακτική,εποπτεία, κλπ), μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενους κύκλους εργαστηρίων και σεμιναρίων με ειδικές τιμές.

Βασική θεματολογία κύκλου σεμιναρίων
Ορισμός, ιστορία και θεμέλια Οικογενειακών & Συστημικών Αναπαραστάσεων/Family & Systemic Constellations
Εισαγωγή στις Οικογενειακές Αναπαραστάσεις/Family Constellations,
βασικές αρχές, θέματα και τεχνικές.
Γεννεόγραμμα και Οικογενειακή Αναπαράσταση
Διερεύνηση Μητρικής γραμμής
Διερεύνηση Πατρικής γραμμής
Εισαγωγή στις Συστημικές Δομικές Αναπαραστάσεις & 
βασικές μορφές τους
Σωματικά συμπτώματα και σωματικές αναπαραστάσεις
Λήψη αποφάσεων με αναπαράσταση
Προσέγγιση στόχων με αναπαράσταση
Αναπαράσταση στα πλαίσια ατομικής θεραπείας

Τα σεμινάρια διεξάγονται  Σαββατοκύριακα,περίπου μία φορά το μήνα :  περιλαμβάνουν θεωρία,βιωματική προσωπική εργασία και πρακτική, σε ανοικτά εργαστήρια και κλειστές ομάδες.  

Περισσότερες πληροφορίες  και  δήλωση ενδιαφέροντος στο 6976631842.
Συντονίστρια και Εισηγήτρια
Ευτυχία Παπατζανάκη
Κοινωνική Λειτουργός
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια ( ECP)
Συντονίστρια Συστημικών Αναπαραστάσεων (DGfS)