Σεμινάρια για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Σεμινάρια για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας

Σεμινάρια Κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας περίοδος Σεπτεμβρίου 2017 - Ιουνίου 2018

Με θέμα :

«Συμβουλευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ανθρώπινα συστήματα με χρήση

Συστημικών Αναπαραστάσεων»

      Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους, ανεξαρτήτως θεραπευτικής προσέγγισης. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα γνωρίσουν σε βάθος θεωρητικά και βιωματικά την μέθοδο των συστημικών αναπαραστάσεων, τις ποικίλες μορφές και εφαρμογές της στα ανθρώπινα συστήμ

Στη διάρκεια των σεμιναρίων

  • θα μελετήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου , τις βασικές αρχές της εργασίας με Συστημικές Αναπαραστάσεις και τις βασικές μορφές και τύπους αναπαραστάσεων ( θα δοθούν σχετικές σημειώσεις , βιβλιογραφία και εργασίες).
  •  θα αξιοποιήσουν την μέθοδο για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξη τους (όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν με αναπαραστάσεις προσωπικά και επαγγελματικά θέματα).
  • θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωματική εκπαίδευση στη μέθοδο ως εκπρόσωποι σε αναπαραστάσεις και με πρακτική άσκηση σε ομάδες.
  • θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν υποστήριξη του θεραπευτικού τους έργου (με εποπτεία περιστατικών τους ή συνοδεία πελατών τους για Συστημική Αναπαράσταση)
  • θα μάθουν να χρησιμοποιούν την μέθοδο με πελάτες τους σε ατομικές συνεδρίες (με χρήση εικόνων και συμβόλων στη θέση εκπροσώπων).
  • Με την ολοκλήρωση του αυτού του κύκλου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και δυνατότητα επιπλέον πρακτικής άσκησης.

Η εξειδίκευση στο συντονισμό Συστημικών Αναπαραστάσεων με χρήση ατόμων ως εκπροσώπων θα είναι το αντικείμενο επόμενου κύκλου σεμιναρίων.

Η Συνολική διάρκεια αυτού του κύκλου σεμιναρίων κατάρτισης είναι 128 ώρες / 8 διήμερα

(περίπου ένα Σαββατοκύριακο το μήνα).  Έναρξη : Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017
Κόστος Συμμετοχής:

Για τον πλήρη κύκλο (128 ώρες / 8 διήμερα) :

Επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές/σύμβουλοι 800 ευρώ και Εκπαιδευόμενοι/ες 600 ευρώ.

Αν το ποσό πληρωθεί εφάπαξ : 650  & 450 ευρώ αντίστοιχα (τιμές χωρίς ΦΠΑ) 

Δηλώσεις ενδιαφέροντος

6976631842

έως Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.

Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Οκτωβρίου θα γίνει (δωρεάν) ατομική συνάντηση των υποψηφίων  με την συντονίστρια για γνωριμία και αποσαφήνιση του προγράμματος.