Οικογενειακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Οικογενειακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

   Στην οικογενειακή θεραπεία \"αξιοποιείται\" όλη η οικογένεια για να βοηθηθεί ένα μέλος,παιδί ή ενήλικας, που στην συγκεκριμένη φάση παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό σύμπτωμα ή
δυσκολία στην προσωπική του εξέλιξη .
    Κατά κανόνα, αυτή η δυσκολία του ατόμου, αντανακλά και εκφράζει κάποια κρίση ή δυσκολία ολόκληρου του οικογενειακού συστήματος που χρειάζεται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές.

  Η κινητοποίηση ολόκληρου του συστήματος μέσω οικογενειακής θεραπείας , μπορεί να απελευθερώσει το άτομο και να οδηγήσει στην εξέλιξη και την ωριμότητα όλα τα μέλη της οικογένειας.
  Συνήθως γίνονται 1  με 2 συναντήσεις τον μήνα, για όσο διάστημα απαιτείται έως ότου,
να μπορέσει η οικογένεια να κατανοήσει τον ρόλο και το νόημα του ατομικού συμπτώματος
και να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την κρίση προς όφελος όλων.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε πηγαίνοντας στην  Ταυτότητα : Συστημική Θεωρία  και   Συστημική προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία.