Εργαστήρια Συστημικών & Οικογενειακών Αναπαραστάσεων 2019-2020
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease

Εργαστήρια Συστημικών & Οικογενειακών Αναπαραστάσεων 2019-2020

Τα εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης με Συστημικές Αναπαραστάσεις - Systemic Constellations, γίνονται περίπου  μία φορά τον μήνα.
Επόμενες συναντήσεις  2019:

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 13 Οκτωβρίου

Σάββατο 9 Νοεμβρίου

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Δήλωση συμμετοχής στο  6976631842 

Δύο λόγια για τη Μέθοδο
Η Συστημική Αναπαράσταση ( Systemic Constellations)  είναι ένας τρόπος εργασίας με θέματα που εμφανίζονται στα ανθρώπινα συστήματα. Η πιο κοινή εφαρμογή τους είναι σε σχέση με θέματα που εμφανίζονται μέσα στις οικογένειές ή που προέρχονται από τις οικογένειές . Αυτές ονομάζονται οικογενειακές αναπαραστάσεις( Family constellations).
   Είναι ένα εργαλείο συμβουλευτική και θεραπευτικής παρέμβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους καi ψυχοθεραπευτές. Μπορεί να διευρύνει την επίγνωση και αυτογνωσία των ατόμων, να διευκολύνει ανακατατάξεις και αλλαγές σε οικογενειακές κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις και γενικά δημιουργεί ευκαιρίες για ανακούφιση και αλλαγή στα ανθρώπινα συστήματα.
Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ανήκουμε και εκπροσωπούμε συστήματα. Όταν συγκεκριμένες βασικές αρχές των συστημάτων που ανήκουμε δεν τηρούνται ή παραβιάζονται, οδηγούμαστε σε εμπλοκές και συμπτώματα (σωματικά, ψυχολογικά, συμπεριφοράς,κ.λ.π.
Πολύ συχνά συμπτώματα και εμπλοκές που αντιμετωπίζουμε σήμερα συνδέονται με διαγενεαλογικά τραύματα και πρότυπα, δηλαδή συνδέονται με το παρελθόν, π.χ με κάτι που συνέβη στους προγόνους μας, παππούδες, γονείς κ.α.

   Δουλεύοντας με την μέθοδο των Συστημικών Αναπαραστάσεων  μας δίνει η δυνατότητα:

- να συνειδητοποιήσουμε άμεσα και βιωματικά, πώς και πόσο συνδεδεμένοι και αλληλο- εξαρτώμενοι είμαστε σε συστήματα - όπως η οικογένεια, η κοινωνία, οι εργασιακοί χώροι, - να διευρύνουμε την αντίληψή μας για τη ψυχική μας οργάνωση αλλά και για σωματικά συμπτώματα και άλλα προβλήματα μας,

- να αντιληφθούμε σημαντικούς παράγοντες του πλέγματος των σχέσεων καθώς και τις δυνατότητες αλλαγής του.

- να καταλάβουμε τι συμβάλλει στη θεραπεία, και στην επίλυση προβλημάτων. - να έρθουμε σε επαφή με τις ικανότητες και τις πηγές δύναμης μας.

- να νιώσουμε άμεσα και βιωματικά, τι μπορεί να μας καταστήσει πιο ικανούς για ολοκληρωμένη συντροφικότητα, αγάπη και συμφιλίωση.
     Με λίγα λόγια η δουλειά με τις Συστημικές Αναπαραστάσεις μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο να βελτιώσουμε την υγεία και τις σχέσεις μας και να βρούμε περισσότερη ειρήνη μέσα και έξω μας.