Εργαστηρία Συστημικών Αναπαραστάσεων
Εργαστηρία Συστημικών Αναπαραστάσεων


Εργαστηρία Συστημικών Αναπαραστάσεων

Σάββατο 6 Απριλίου

Κυριακή 28 Απριλίου στα Χανιά

 

Σάββατο 11 Μαΐου

Κυριακή 26 Μαΐου

 

Σάββατο  1 Ιουνίου,

Κυριακή 16 Ιουνίου

 

Διάρκεια :11:00 - 19:00

Τόπος : Γεροστάθη 6, Λυκαβηττός
Δηλώσεις συμμετοχής: 6976631842

 

Τα εργαστήρια απευθύνονται
- σε όσους θέλουν να γνωρίσουν άμεσα και βιωματικά τις εντυπωσιακές θεραπευτικές δυνατότητες των Συστημικών Αναπαραστάσεων από την θέση εκπρόσωπου/ ενεργού παρατηρητή.
- σε όσους ήδη γνωρίζουν την μέθοδο και θέλουν να δουλέψουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την επαγγελματική και/ή προσωπική ανάπτυξη τους.
Η Συστημική Αναπαράσταση - Systemic Constellations είναι
μια ομαδική μέθοδος συμβουλευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης σε ανθρώπινα συστήματα, η οποία μπορεί να συμβάλει στην επεξεργασία, κατανόηση, επίλυση προσωπικών, επαγγελματικών και όχι μόνο θεμάτων.
Μας βοηθάει να αντιληφθούμε βιωματικά και άμεσα, πόσο πολύπλοκες είναι οι συνδέσεις και οι αλληλεξαρτήσεις μέσα στα συστήματα στα οποία ανήκουμε, ζούμε και εξελισσόμαστε (οικογένεια, κοινωνία, εργασιακοί χώροι, κλπ).
Διευρύνει την αντίληψη μας για ότι μας απασχολεί :
συμπτώματα, συγκρούσεις, διλήμματα, προσωπικές, επαγγελματικές, οικογενειακές εμπλοκές, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφορών, κλπ.
Διευκολύνει ανακατατάξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πιο λειτουργικές οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις και γενικά δημιουργεί ευκαιρίες για ανακούφιση αλλά και βαθιές αλλαγές στα ανθρώπινα συστήματα.
Η διαδικασία μιας «κλασσικής» Συστημικής Αναπαράστασης
Στις Αναπαραστάσεις, ο άνθρωπος που φέρνει ένα θέμα προς επεξεργασία και αναζήτηση λύσης, επιλέγει, μέσα από μια ομάδα, τυχαία πρόσωπα ως εκπροσώπους για ξεχωριστά στοιχεία του συστήματος στο οποίο αναφέρεται. Τα στοιχεία τα έχει ορίσει με την βοήθεια της συντονίστριας. Επίσης επιλέγει και ένα άτομο, για να εκπροσωπήσει τον/την ίδιο/α όπως «είναι» την συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε σχέση με το συγκεκριμένο σύστημα και θέμα.  Στην συνέχεια, τοποθετεί τους εκπροσώπους στο χώρο σύμφωνα με το πώς «βλέπει», ο/η ίδιος/α, τη σχέση αυτών των στοιχείων.  Δηλαδή, η «αρχική εικόνα» που τοποθετεί στο χώρο είναι η εξωτερίκευση ενός προσωπικού εσωτερικού ειδώλου.
Το πλεονέκτημα του στησίματος αυτής της εικόνας ως εξωτερικευμένης είναι ότι μπορεί να τροποποιηθεί με τρόπο ώστε τα ξεχωριστά μέρη του συστήματος να αισθανθούν περισσότερο άνετα. Αυτό βοηθάει στην εμπλουτισμό και μακροπρόθεσμα και στην αλλαγή της εσωτερικής εικόνας.
Η «εικόνα λύσης» στην οποία καταλήγει η διαδικασία, μπορεί μετά να επιδράσει με θετικό τρόπο, (με το πέρασμα του χρόνου) όχι μόνο στην προβληματική κατάσταση αλλά και σε πολλά περισσότερα πέρα από αυτήν.
Η ενσωμάτωση αυτών των «νέων εικόνων» και δεδομένων που προκύπτουν από την εργασία με αναπαράσταση, στο πλαίσιο μιας σταθερής ψυχοθεραπευτικής - συμβουλευτικής διαδικασίας μπορεί να έχει εντυπωσιακή συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου.
Μια Συστημική Αναπαράσταση μπορεί να χρησιμεύσει ως συμπληρωματική διαφωτιστική διεργασία μέσα στην πορεία μιας ατομικής ή ομαδικής
ψυχοθεραπευτικής / συμβουλευτικής εργασίας.