Εργαστηρία Συστημικών Αναπαραστάσεων
 Εργαστηρία Συστημικών Αναπαραστάσεων


Εργαστηρία Συστημικών Αναπαραστάσεων

Εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης,συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας με εφαρμογή της μεθόδου των Συστημικών και Οικογενειακών Αναπαραστάσεων - Systemic & Family Constellations, γίνονται περίπου μία φορά τον μήνα 11.00 - 19.00.
Πρόγραμμα  2019:

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα  2020

Κυριακή 12 Ιανουαρίου

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

Κυριακή 8 Μαρτίου

Σάββατο 4 Απριλίου

Κυριακή 10 Μαΐου

Σάββατο 6 Ιουνίου

Κυριακή 28 Ιουνίου

Σάββατο 4 Ιουλίου

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

Συντονίστρια

Ευτυχία Παπατζανάκη

Κοινωνική λειτουργός

Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια &

Συντονίστρια Συστημικών Αναπαραστάσεων

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής 

6976631842