Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η συμμετοχή σε ομάδα ψυχοθεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης συνιστάται μετά από ενα διάστημα ατομικής ψυχοθεραπείας, σε άτομα που θέλουν να εμβαθύνουν την αυτογνωσία τους, να προχωρήσουν την προσωπική τους ωρίμανση και εξέλιξη και να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις και στην ζωή τους , αξιοποιώντας και την δυναμική της ομάδας.

Μια θεραπευτική ομάδα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, οπού τελείως διαφορετικοί άνθρωποι συνυπάρχουν και προσπαθούν να καλύψουν σημαντικές ανάγκες τους. Ταυτόχρονα είναι και ένα σύστημα αρκετά διαφορετικό από μια «τυχαία» ομάδα από αυτές που ανήκουμε και συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή που ερχόμαστε στην ζωή.
Μέσα στους βασικούς στόχους της ομαδικής θεραπείας είναι να δοθούν στα μέλη της ομάδας ευκαιρίες να συνυπάρξουν, να επικοινωνήσουν και να συσχετισθούν σε συνθήκες ασφάλειας, εχεμύθειας αλλά και σεβασμού και αποδοχής.
Αυτές οι συνθήκες θα βοηθήσουν τα άτομα μέλη της ομάδας να παρατηρήσουν, να γνωρίσουν και να εξελίξουν τον εαυτό τους αλλά και να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και σχετίζεσθαι με τρόπους που δεν μπορούν να κάνουν στην καθημερινή ζωή.

Αρχικά τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας μαθαίνουν να μιλούν για τον εαυτό τους και τις σημαντικές σχέσεις και καταστάσεις της ζωής τους, να εκφράζουν ελεύθερα και ειλικρινά τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανάγκες τους μπροστά σε άλλους, (πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και εχεμύθειας ).
Στην πορεία μαθαίνουν να παρατηρούν τον εαυτό τους αλλά και να ακούνε και να αξιοποιούν τις παρατηρήσεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων μελών της ομάδας.
Εκτός από την συζήτηση και το προφορικό μοίρασμα συναισθημάτων και σκέψων,
χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα και τεχνικές, - όπως ζωγραφιές ατομικές ή ομαδικές, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις χαλάρωσης,κ.λ.π. - που διευκολύνουν την προσωπική έκφραση, το μοίρασμα συναισθημάτων, αλλά και την καλλιέργεια αισθήματος αποδοχής, εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ομάδας.

Οι Θεραπευτικές ομάδες έχουν 6 - 10 μέλη .

Συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες.