Συμβουλευτική Γονέων
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Συμβουλευτική Γονέων

Αν έχετε παιδιά και σας απασχολούν θέματα όπως :

 

  • Όρια και δημοκρατική διαπαιδαγώγηση
  • Διαχείριση έλευθερου χρόνου γονιών και παιδιών
  • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
  • Πρόληψη κατάχρησης τοξικών ουσιών
  • Οργάνωση σχολικής μελέτης
  • Παιδί και διαζύγιο

 

Θα πάρετε χρήσιμη πληροφόριση αλλά και ψυχολογική υποστήριξη που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων θεμάτων που προκύπτουν καθημερινά καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε ένα κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις.