Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Η Ατομική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία συζήτησης πρόσωπο με πρόσωπο, μεταξύ ενός επαγγελματία ψυχοθεραπευτή/συμβούλου και ενός ανθρώπου που ζητά βοήθεια για κάποιο σοβαρό προσωπικό θέμα που τον απασχολεί.

    Η ατομική ψυχοθεραπεία/συμβουλευική, μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έντονου στρες, άγχους, φοβιών, διαταραχών του ύπνου, μακροχρόνιας θλίψης, πένθους, αισθήματος ανεπάρκειας ή αδιεξόδου στη ζωή, δυσκολιών στις προσωπικές , συζυγικές ή οικογενειακές σχέσεις , δυσκολιών στον χώρο εργασίας, καθώς και ψυχοσωματικών προβλημάτων.

      Με την ατομική ψυχοθεραπεία ο άνθρωπος που ζητά βοήθεια,αρχικά βρίσκει ανακούφιση μιλώντας για καταστάσεις που τον/την πιέζουν σε συνθήκες ασφάλειας και εχεμύθειας, με ένα άνθρωπο που δεν θα τον κρίνει και δεν θα τον απορρίψει.

      Μπορεί να εκφράσει ελεύθερα συναισθήματα και σκέψεις που ίσως δυσκολεύεται να μοιραστεί ακόμα και με πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Σταδιακά, με την υποστήριξη της/του θεραπεύτριας/τη ,μπορεί να διευρύνει την αντίληψη του για την ζωή, τις σχέσεις και τον εαυτό του και να βοηθηθεί να κάνει αλλαγές ανάλογα με με τις προσωπικές ανάγκες και τους στόχους που θέτει ο ίδιος/η ίδια.

   Η ατομική θεραπεία απαιτεί συνήθως εβδομαδιαίες συναντήσεις (συνεδρίες ) της μίας ώρας. Ο αριθμός των συναντήσεων  είναι ανάλογος με το αίτημα του συγκεκριμένου ατόμου.