Εργαστήρια Συστημικών Αναπαραστάσεων - Systemic Constellations
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease

Εργαστήρια Συστημικών Αναπαραστάσεων - Systemic Constellations

Τα εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης με Συστημικές Αναπαραστάσεις - Systemic Constellations

γίνονται περίπου  μία φορά τον μήνα.
Επόμενες συναντήσεις : 

Κυριακή   13  Ιανουαρίου  2019

Κυριακή   10  Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή     2   Μαρτίου

Κυριακή   31   Μαρτίου

Κυριακή   21   Απριλίου

 

Η συμμετοχή πρέπει να δηλωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα στο

6976631842
   

Δύο λόγια για τη Μέθοδο
Η Συστημική Αναπαράσταση Systemic Constellations είναι ένας τρόπος εργασίας με θέματα που εμφανίζονται στα ανθρώπινα συστήματα. Η πιο κοινή εφαρμογή τους είναι σε σχέση με θέματα που εμφανίζονται μέσα στις οικογένειές ή που προέρχονται από τις οικογένειές . Αυτές ονομάζονται οικογενειακές αναπαραστάσεις.
   Είναι ένα εργαλείο συμβουλευτική και θεραπευτικής παρέμβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους καi ψυχοθεραπευτές. Μπορεί να διευρύνει την επίγνωση και αυτογνωσία των ατόμων, να διευκολύνει ανακατατάξεις και αλλαγές σε οικογενειακές κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις και γενικά δημιουργεί ευκαιρίες για ανακούφιση και αλλαγή στα ανθρώπινα συστήματα.
Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ανήκουμε και εκπροσωπούμε συστήματα. Όταν συγκεκριμένες βασικές αρχές των συστημάτων που ανήκουμε δεν τηρούνται ή παραβιάζονται, οδηγούμαστε σε εμπλοκές και συμπτώματα (σωματικά, ψυχολογικά, συμπεριφοράς,κ.λ.π.
Πολύ συχνά συμπτώματα και εμπλοκές που αντιμετωπίζουμε σήμερα συνδέονται με διαγενεαλογικά τραύματα και πρότυπα, δηλαδή συνδέονται με το παρελθόν, π.χ με κάτι που συνέβη στους προγόνους μας, παππούδες, γονείς κ.α.

   Δουλεύοντας με την μέθοδο των Συστημικών Αναπαραστάσεων  μας δίνει η δυνατότητα:

- να συνειδητοποιήσουμε άμεσα και βιωματικά, πώς και πόσο συνδεδεμένοι και αλληλο- εξαρτώμενοι είμαστε σε συστήματα - όπως η οικογένεια, η κοινωνία, οι εργασιακοί χώροι, - να διευρύνουμε την αντίληψή μας για τη ψυχική μας οργάνωση αλλά και για σωματικά συμπτώματα και άλλα προβλήματα μας,

- να αντιληφθούμε σημαντικούς παράγοντες του πλέγματος των σχέσεων καθώς και τις δυνατότητες αλλαγής του.

- να καταλάβουμε τι συμβάλλει στη θεραπεία, και στην επίλυση προβλημάτων. - να έρθουμε σε επαφή με τις ικανότητες και τις πηγές δύναμης μας.

- να νιώσουμε άμεσα και βιωματικά, τι μπορεί να μας καταστήσει πιο ικανούς για ολοκληρωμένη συντροφικότητα, αγάπη και συμφιλίωση.
     Με λίγα λόγια η δουλειά με τις Συστημικές Αναπαραστάσεις μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο να βελτιώσουμε την υγεία και τις σχέσεις μας και να βρούμε περισσότερη ειρήνη μέσα και έξω μας.