Σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease

Σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας

 Ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης  για  επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους που θέλουν να  γνωρίσουν σε βάθος θεωρητικά και βιωματικά την μέθοδο των Συστημικών Αναπαραστάσεων, τις βασικές μορφές και εφαρμογές της στα ανθρώπινα συστήματα.

Στη διάρκεια αυτού του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες/ουσες

  • θα μελετήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου , τις βασικές αρχές της εργασίας με Συστημικές Αναπαραστάσεις και τις βασικές μορφές και τύπους αναπαραστάσεων ( θα δοθούν σχετικές σημειώσεις , βιβλιογραφία και εργασίες).
  •  θα αξιοποιήσουν την μέθοδο για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξη τους (όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν με αναπαραστάσεις προσωπικά και επαγγελματικά θέματα).
  • θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωματική εκπαίδευση στη μέθοδο ως εκπρόσωποι σε αναπαραστάσεις και με πρακτική άσκηση σε υποομάδες.
  • θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν υποστήριξη του θεραπευτικού τους έργου (με εποπτεία περιστατικών τους ή συνοδεία πελατών τους για Συστημική Αναπαράσταση)
  • θα μάθουν να χρησιμοποιούν την μέθοδο με πελάτες τους σε ατομικές συνεδρίες (με χρήση εικόνων και συμβόλων στη θέση εκπροσώπων).
  • Με την ολοκλήρωση του του κύκλου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο στην μέθοδο, μπορούν να συμμετέχουν στους επόμενους κύκλους κατάρτισης για  επιπλέον  πρακτική και εποπτείες σε συντονισμό αναπαραστάσεων. 

 Η Συνολική διάρκεια  αυτού του  κύκλου κατάρτισης  είναι :160 ώρες = 10 διήμερα.

Έναρξη κύκλου κατάρτισης επαγγελματιών

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2010 και Λήξη 30 Ιουνίου 2019

Αναλυτικό πρόγραμμα και θεματολογία

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Γνωριμία μελών ομάδας

Εκπαιδευτικό \"συμβόλαιο\" και οργάνωση εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεωρητική εισαγωγή: ορισμός,ιστορία και θεμέλια συστημικών αναπαραστάσεων

Κυριακή 11 Νοεμβρίου

Πρακτική άσκηση εκπαιδευόμενων μέσω  εκπροσωπήσεων στο ανοικτό βιωματικό εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης.

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

Ανοικτό βιωματικό εργαστήριο προσωπικής ανάπτυξης (πρακτική άσκηση)

Κυριακή 16  Δεκεμβρίου

Εισαγωγή στις Οικογενειακές Αναπαραστάσεις,βασικές αρχές,θέματα και τεχνικές.

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Ανοικτό βιωματικό εργαστήριο - Πρακτική άσκηση

Κυριακή  13 Ιανουαρίου

Γεννεόγραμμα και Οικογενειακή Αναπαράσταση

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου

Ανοικτό εργαστήριο - Πρακτική άσκηση

Κυριακή  3 Φεβρουαρίου

Διερεύνηση Μητρικής γραμμής

Σάββατο  2 Μαρτίου

Ανοικτό εργαστήριο - πρακτική άσκηση

Κυριακή 3 Μαρτίου

Διερεύνηση Πατρικής γραμμής

Σάββατο  30 Μαρτίου

 Ανοικτό εργαστήριο και πρακτική άσκηση

Κυριακή  31 Μαρτίου

 Εισαγωγή στις SySt αναπαραστάσεις

Σάββατο  20  Απριλίου

 Ανοικτό εργαστήριο και πρακτική άσκηση

Κυριακή  21 Απριλίου

 Σωματικά συμπτώματα και σωματικές αναπαραστάσεις

Σάββατο 11 Μαϊου

Ανοικτό εργαστήριο και πρακτική άσκηση

Κυριακή 12 Μαϊου 

Λήψη αποφάσεων με αναπαράσταση

Σάββατο  1  Ιουνίου

Ανοικτό εργαστήριο - πρακτική άσκηση

Κυριακή  2 Ιουνίου

Προσέγγιση στόχου με  αναπαράσταση

Σάββατο 29 Ιουνίου

Αναπαράσταση στα πλαίσια ατομικής θεραπείας με χρήση συμβόλων στη θέση εκπροσώπων

Κυριακή 30 Ιουνίου

Ολοκλήρωση κύκλου μελέτης και αποχαιρετισμός

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες  6976631842 

Θα προηγηθούν (δωρεάν) ατομικές συναντήσεις των υποψηφίων με την συντονίστρια.
Κόστος Συμμετοχής

Επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές και σύμβουλοι, 10 μηνιαίες δόσεις

1100 ευρώ & εκπαιδευόμενοι/ες  800 ευρώ,

Εξόφληση μέχρι 10 Ιανουαρίου σε (2-3 δόσεις) : 850 ευρώ και  550 ευρώ  αντιστοίχως.