Σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης (Systemic Constellations) για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease

Σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης (Systemic Constellations) για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας

 Ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων για  επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους που θέλουν να  γνωρίσουν σε βάθος, θεωρητικά και βιωματικά , τις βασικές μορφές και εφαρμογές της μεθόδου των Συστημικών Αναπαραστάσεων στα ανθρώπινα συστήματα.

Στη διάρκεια αυτού του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες/ουσες

  • θα μελετήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, τις βασικές αρχές της εργασίας με Αναπαραστάσεις καθώς και  βασικές μορφές και τύπους αναπαραστάσεων ( θα δοθούν σχετικές σημειώσεις , βιβλιογραφία και εργασίες).
  •  θα αξιοποιήσουν την μέθοδο για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξη τους (όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν με αναπαραστάσεις προσωπικά και επαγγελματικά θέματα).
  • θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωματική εξοικείωση με τη μέθοδο, ως εκπρόσωποι σε αναπαραστάσεις και με πρακτική σε υποομάδες.
  • θα  έχουν δυνατότητα  υποστήριξης του θεραπευτικού τους έργου (με Συστημική επεξεργασία  περιστατικών τους ή συνοδεία πελατών τους για Συστημική Αναπαράσταση)
  • θα  γνωρίσουν βιωματικά  πως μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος σε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.
  • Με την ολοκλήρωση του του κύκλου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής/ παρακολούθησης.
  • Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο στην μέθοδο, μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενους κύκλους  εργαστηρίων και σεμιναρίων  με ειδική έκπτωση.

 Η Συνολική διάρκεια  αυτού του  κύκλου  είναι :160 ώρες = 10 διήμερα.

Έναρξη

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2010 και

Λήξη 30 Ιουνίου 2019

Βασική  θεματολογία σεμιναρίων

Ορισμός,ιστορία και θεμέλια Συστημικών Αναπαραστάσεων/ Systemic Constellations


Εισαγωγή στις Οικογενειακές Αναπαραστάσεις/Family Constellations, βασικές αρχές, θέματα και τεχνικές.


Γεννεόγραμμα και Οικογενειακή Αναπαράσταση


Διερεύνηση Μητρικής γραμμής


Διερεύνηση Πατρικής γραμμής

 

Εισαγωγή στις SySt αναπαραστάσεις κι γνωριμία με βασικές μορφές τους

 

Σωματικά συμπτώματα και σωματικές αναπαραστάσεις

 

Λήψη αποφάσεων με αναπαράσταση


Προσέγγιση στόχου με  αναπαράσταση


Αναπαράσταση στα πλαίσια ατομικής θεραπείας