Συστημικές Αναπαραστάσεις για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease

Συστημικές Αναπαραστάσεις για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας

Κύκλος μελέτης και εφαρμογών της μεθόδου των Οικογενειακών & Συστημικών Αναπαραστάσεων /Family & Systemic Constellations που απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχοθεραπευτές/τριες και συμβούλους ψυχικής υγείας (επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους).
Στη διάρκεια αυτού του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες/ουσες

  •   θα γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, τις βασικές αρχές της            εργασίας με Αναπαραστάσεις καθώς και βασικές μορφές και τύπους αναπαραστάσεων (θα δοθούν σχετικές σημειώσεις και βιβλιογραφία).
  •   θα αξιοποιήσουν την μέθοδο για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξη τους (οι συμμετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν με αναπαραστάσεις προσωπικά και επαγγελματικά θέματα).
  •   θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωματική εξοικείωση με τη μέθοδο, ως εκπρόσωποι σε αναπαραστάσεις και με πρακτική σε υποομάδες.
  •   θα γνωρίσουν βιωματικά πως μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος σε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.
  •   Με την ολοκλήρωση του κύκλου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής/ παρακολούθησης.
  •   Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο στην μέθοδο, μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενους κύκλους εργαστηρίων και σεμιναρίων με ειδικές τιμές.

Βασική θεματολογία σεμιναρίων
Ορισμός, ιστορία και θεμέλια Οικογενειακών & Συστημικών Αναπαραστάσεων/Family & Systemic Constellations
Εισαγωγή στις Οικογενειακές Αναπαραστάσεις/Family Constellations, βασικές αρχές, θέματα και τεχνικές.
Γεννεόγραμμα και Οικογενειακή Αναπαράσταση
Διερεύνηση Μητρικής γραμμής
Διερεύνηση Πατρικής γραμμής
Εισαγωγή στις Συστημικές Δομικές Αναπαραστάσεις & γνωριμία με βασικές μορφές τους
Σωματικά συμπτώματα και σωματικές αναπαραστάσεις
Λήψη αποφάσεων με αναπαράσταση
Προσέγγιση στόχου με αναπαράσταση
Αναπαράσταση στα πλαίσια ατομικής θεραπείας

Συνολική διάρκεια 180 ώρες: 160 ώρες (θεωρία και συμμετοχή σε ανοικτά εργαστήρια): 10 Σαββατοκύριακα,περίπου μία φορά το μήνα και 20 ώρες πρακτικής άσκησης, σε μέρες και ώρες που θα οριστούν  σε συνεννόηση με συμμετέχοντες)

Κόστος, με την έκπτωση: 1.250 ευρώ  (χωρίς την έκπτωση: 1.500 ). Το δικαίωμα έκπτωσης ισχύει για εξόφληση έως 20 Δεκεμβρίου 2019, εφόσον δοθεί προκαταβολή 250 ευρώ και προηγηθεί συνάντηση γνωριμίας.

Περισσότερες πληροφορίες  και δηλώσεις συμμετοχής  στο 6976631842.
Συντονίστρια και Εισηγήτρια
Ευτυχία Παπατζανάκη
Κοινωνική Λειτουργός
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια ( ECP)

Συντονίστρια Συστημικών Αναπαραστάσεων (DGfS)