Σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease

Σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης για Επαγγελματιες Ψυχικής Υγείας

 Σεμινάρια για  επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους που θέλουν να  γνωρίσουν σε βάθος θεωρητικά και βιωματικά την μέθοδο των Συστημικών Αναπαραστάσεων, τις βασικές μορφές και εφαρμογές της στα ανθρώπινα συστήματα.

Στη διάρκεια αυτού του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες

  • θα μελετήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου , τις βασικές αρχές της εργασίας με Συστημικές Αναπαραστάσεις και τις βασικές μορφές και τύπους αναπαραστάσεων ( θα δοθούν σχετικές σημειώσεις , βιβλιογραφία και εργασίες).
  •  θα αξιοποιήσουν την μέθοδο για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξη τους (όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα δουλέψουν με αναπαραστάσεις προσωπικά και επαγγελματικά θέματα).
  • θα έχουν την ευκαιρία για εντατική βιωματική εκπαίδευση στη μέθοδο ως εκπρόσωποι σε αναπαραστάσεις και με πρακτική άσκηση σε υποομάδες.
  • θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν υποστήριξη του θεραπευτικού τους έργου (με εποπτεία περιστατικών τους ή συνοδεία πελατών τους για Συστημική Αναπαράσταση)
  • θα μάθουν να χρησιμοποιούν την μέθοδο με πελάτες τους σε ατομικές συνεδρίες (με χρήση εικόνων και συμβόλων στη θέση εκπροσώπων).
  • Με την ολοκλήρωση του του κύκλου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο στην μέθοδο, μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενους κύκλους για  επιπλέον  πρακτική και εποπτείες σε συντονισμό αναπαραστάσεων. 

 Η Συνολική διάρκεια  του  κύκλου σεμιναρίων  είναι :160 ώρες = 10 διήμερα  (περίπου ένα Σαββατοκύριακο το μήνα).

Έναρξη: Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες  6976631842 

 Θα προηγηθούν (δωρεάν) ατομικές συναντήσεις των υποψηφίων με την συντονίστρια.
Κόστος Συμμετοχής:

Για τον πλήρη κύκλο (10 διήμερα/160 ώρες) :

Επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές/σύμβουλοι 1100 ευρώ και Εκπαιδευόμενοι/ες 800 ευρώ.

Αν το ποσό  προκαταβληθεί : 850  &  550 ευρω αντίστοιχα (τιμές χωρίς ΦΠΑ)