Εισαγωγή στη θεωρία και την πράξη των Συστημικών Αναπαραστάσεων
 Εισαγωγή στη θεωρία και την πράξη των Συστημικών Αναπαραστάσεων


Εισαγωγή στη θεωρία και την πράξη των Συστημικών Αναπαραστάσεων

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας,

που ενδιαφέρονται να έχουν μια πρώτη γνωριμία
(θεωρητική και βιωματική) με την δυναμική και τις εφαρμογές της μεθόδου των Συστημικών Αναπαραστάσεων.
στον ευρύτερο χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας.

Είναι εναρκτήρια συνάντηση ενός εντατικού κύκλου  μελέτης και κατάρτιση στο συντονισμό αναπαραστάσεων

Ο κύκλος ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

Διεξάγεται σε περίπου διακόσιες ώρες και οι συναντήσεις είναι ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα.

Εισηγήτρια & Συντονίστρια

Ευτυχία Παπατζανάκη

Κοινωνική Λειτουργός

Συστημική ψυχοθεραπεύτρια & Οικογενειακή Σύμβουλος

Συντονίστρια Συστημικών Αναπαραστάσεων