Ομαδική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Ομαδική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία

Απευθύνεται σε ενήλικες και ενδείκνυται μετά από ένα διάστημα 6-12 μηνών ατομικής ψυχοθεραπείας. Οι συμμετέχουσες/ντες στην ομάδα έχουν την δυνατότητα να εμβαθύνουν την αυτογνωσία τους, να προχωρήσουν την προσωπική τους ωρίμανση και εξέλιξη και να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις και στην ζωή τους , αξιοποιώντας και την δυναμική της ομάδας.

Μέσα στους βασικούς στόχους της ομαδικής θεραπείας είναι να δοθούν στα μέλη της ομάδας ευκαιρίες να συνυπάρξουν, να επικοινωνήσουν και να συσχετισθούν σε συνθήκες ασφάλειας, εχεμύθειας αλλά και σεβασμού και αποδοχής.
Αυτές οι συνθήκες βοηθούν τα μέλη της ομάδας να παρατηρήσουν, να γνωρίσουν και να εξελίξουν τον εαυτό τους αλλά και να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και σχετίζεσθαι με τρόπους που δεν μπορούν να κάνουν ούτε στην ατομική ψυχοθεραπεία ουτε στην καθημερινή ζωή.
   Τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας μαθαίνουν να μιλούν εκ βαθέων και με ειλικρίνεια για τον εαυτό τους και τις σημαντικές σχέσεις και καταστάσεις της ζωής τους, να αναγνωρίζουν τα πραγματικά συναισθήματα τους και τις ανάγκες τους, να μοιράζονται σκέψεις και προβληματισμούς με τα μέλη της ομάδας (πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και εχεμύθειας ). Μαθαίνουν να παρατηρούν τον εαυτό τους αλλά και να ακούνε και να αξιοποιούν τις παρατηρήσεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων μελών της ομάδας.
      Εκτός από την συζήτηση και το προφορικό μοίρασμα συναισθημάτων και σκέψεων,
χρησιμοποιούνται και άλλα μέθοδοι και τεχνικές, - όπως ζωγραφιές ατομικές ή ομαδικές, ασκήσεις χαλάρωσης, αναπαραστάσεις, κ.λ.π. - που διευκολύνουν την προσωπική έκφραση, το μοίρασμα συναισθημάτων, αλλά και την καλλιέργεια αισθήματος αποδοχής, εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ομάδας.
      Η ομάδα έχει 6-8 μέλη συναντιέται μία φορά την εβδομάδα,  σταθερή μέρα και ώρα.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 6976631842