Εισαγωγη στη θεωρία και την πράξη των Συστημικών Αναπαραστάσεων
Dealing with Mental Trauma of Severe Desease


Εισαγωγη στη θεωρία και την πράξη των Συστημικών Αναπαραστάσεων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας
(ψυχοθεραπευτές ,συμβούλους ,
ψυχολόγους , ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς)

που ενδιαφέρονται να έχουν μια πρώτη γνωριμία
(θεωρητική και βιωματική) με την δυναμική και τις εφαρμογές της μεθόδου
στον ευρύτερο χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας.
Η Συστημική Αναπαράσταση (systemic & family constellations)*

είναι μέθοδος συμβουλευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης σε ανθρώπινα συστήματα
που προέκυψε από συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά πεδία,
της οικογενειακής θεραπείας, της ομαδικής θεραπείας,

της θεωρίας συστημάτων, της φαινομενολογία κ.α.
Οι Συστημικές Αναπαραστάσεις, μας επιτρέπουν
να εξετάσουμε όλα τα είδη των συνδέσεων, που υπάρχουν
όχι μόνο σε μια οικογένεια αλλά και σε μια ομάδα, ένα οργανισμό, ένα στόχο,
αλλά και σε εσώτερα μέρη ενός συστήματος, όργανα του σώματος, συμπτώματα, ομοιοπαθητικές θεραπείες (φάρμακα), και τα λοιπά.
Eίναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος διερεύνησης και επίλυσης

διαπροσωπικών προβλημάτων
τόσο σε οικογένειες όσο και σε οργανώσεις.
Μπορούν να διευρύνουν την επίγνωση και αυτογνωσία των ατόμων,
να διευκολύνει ανακατατάξεις και αλλαγές

σε οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις και
γενικά δημιουργούν ευκαιρίες για ανακούφιση και αλλαγή στα ανθρώπινα συστήματα.

Εισηγήτρια & Συντονίστρια

Ευτυχία Παπατζανάκη

Κοινωνική Λειτουργός

Συστημική ψυχοθεραπεύτρια & Οικογενειακή Σύμβουλος

Συντονίστρια Συστημικών Αναπαραστάσεων

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

10.30 - 14.30

Τόπος: Γεροστάθη 6, Λυκαβηττός

Κόστος 40 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής 6976631842